Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch giành cho khách nước ngoài vào Việt Nam của công ty du lịch Asia Sun Travel

Cấp:Đại học|Lượt xem:2061|Tải về:8|Số trang:59 | Ngày upload:09/01/2012

lời nói đầu trong thời đại ngày nay, du lịch được coi là một ngành mũi nhọn, là đòn bẩy để thúc đẩy sự phát triển của các ngành trong nền kinh tế quốc dân, là p

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.