Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện thang, bảng lương tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10 bằng cách xây dựng thang, bảng lương theo phương pháp đánh giá giá trị công việc

Cấp:Đại học|Lượt xem:913|Tải về:5|Số trang:86 | Ngày upload:09/01/2012

phần mở đầu trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, khi việt nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (wto), các doanh nghiệp không chỉ đón nhận cơ hội phát

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.