Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

hoạt động của APEC

Cấp:Đại học|Lượt xem:653|Tải về:3|Số trang:16 | Ngày upload:25/10/2012

i/ khái quát chung. 1. cụm từ viết tắt apec có nghĩa là gì? apec là từ viết tắt tiếng anh của "asia - pacific economic cooperation", nghĩa là hợp tác kinh tế c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.