Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

hoạt động của APEC

i/ khái quát chung. 1. cụm từ viết tắt apec có nghĩa là gì? apec là từ viết tắt tiếng anh của "asia - pacific economic cooperation", nghĩa là hợp tác kinh tế c

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:539|Tải về:3|Số trang:16

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: