/ 125

Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Upload: VuMaiHuy.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1145|Tải về: 7|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

1. tính cấp thiết của đề tài dưới sự lãnh đạo của đảng ta, công cuộc đổi mới của đất nước trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều mặt về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao, đất nước ta ngày càng vững bước đi trên con đường công nghi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]