/ 125

Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Upload: VuMaiHuy.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 941|Tải về: 6|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

1. tính cấp thiết của đề tài dưới sự lãnh đạo của đảng ta, công cuộc đổi mới của đất nước trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều mặt về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao, đất nước ta ngày càng vững bước đi trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. cùng với những thành tựu đã đạt được, nhiều vấn đề tiêu cực trong xã hội cũng nảy sinh, trong đó tình hình tội phạm nói chung, tội phạm cố ý gây thương tích nói riêng cũng nhiều diễn biến phức tạp và có hướng gia tăng. trong bối cảnh chung đó, tình hình tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh hà tây cũng có nhiều diễn biến phức tạp. số vụ cố ý gây thương tích xảy ra ở hầu hết các địa...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.