Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty cổ phần May 10 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Cấp:Đại học|Lượt xem:510|Tải về:2|Số trang:119 | Ngày upload:11/08/2012

mục lục [url="/#_toc196539971"]lời mở đầu 1 [url="/#_toc196539972"]chương i: cơ sở lý luận về gia công hàng may mặc xuất khẩu 3 [url="/#_toc196539973"]i.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.