Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty cổ phần May 10 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

mục lục [url="/#_toc196539971"]lời mở đầu 1 [url="/#_toc196539972"]chương i: cơ sở lý luận về gia công hàng may mặc xuất khẩu 3 [url="/#_toc196539973"]i.

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:401|Tải về:1|Số trang:117

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: