Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

hoạt động marketing của Công ty TNHH một thành viên du lịch và giải trí Thiên Đường Bảo Sơn

Cấp:Đại học|Lượt xem:954|Tải về:8|Số trang:61 | Ngày upload:29/11/2011

lời cảm ơn đề tài: "hoạt động marketing của công ty tnhh mét thành viên du lịch và giải trí thiên đường bảo sơn, thực trạng và phương hướng phát triển " là đề t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.