Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Hoạt động Marketing của doanh nghiệp

nhận xét của giáo viên hướng dẫn họ và tên sinh viên: .....lớp:..... địa điểm thực tế: 1. tiến độ thực tế của sinh viên: - mức độ liên hệ với giáo viên: - thời

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:283|Tải về:1|Số trang:54

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế & quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Ngày tạo: