/ 54

Hoạt động Marketing của doanh nghiệp

Upload: ThienNganLx.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 422|Tải về: 2|Cấp: Đại học

nhận xét của giáo viên hướng dẫn họ và tên sinh viên: .....lớp:..... địa điểm thực tế: 1. tiến độ thực tế của sinh viên: - mức độ liên hệ với giáo viên: - thời gian thực tế và quan hệ với cơ sở: - tiến độ thực hiện: 2. nội dung báo cáo: - thực hiện các nội dung thực tập: - thu thập và xử lý số liệu:

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]