/ 54

Hoạt động Marketing của doanh nghiệp

Upload: ThienNganLx.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 318|Tải về: 1|Cấp: Đại học

nhận xét của giáo viên hướng dẫn họ và tên sinh viên: .....lớp:..... địa điểm thực tế: 1. tiến độ thực tế của sinh viên: - mức độ liên hệ với giáo viên: - thời gian thực tế và quan hệ với cơ sở: - tiến độ thực hiện: 2. nội dung báo cáo: - thực hiện các nội dung thực tập: - thu thập và xử lý số liệu: - khả năng hiểu biết thực tế và lý thuyết: 3. hình thức trình bày: ..... ..... 4. một số ý kiến khác ..... ..... 5. đánh giá của giáo viên hướng dẫn ..... điểm:..... chất lượng báo cáo: (tốt - khá - trung bỡnh)..... thỏi nguyờn, ngày ... tháng .. năm 2010 nhận xét của cán bộ hướng dẫn họ và tên sinh viên: .....lớp:..... địa điểm thực tế: 1. tiến độ thực tế của sinh viên: - mức độ liên hệ với cán bộ hướng dẫn: -...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.