Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam chi nhánh Hưng Yên.

Cấp:Đại học|Lượt xem:4269|Tải về:13|Số trang:20 | Ngày upload:16/05/2013

Mục lục Phần 1 - Giới thiệu chung về Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam chi nhánh Hưng Yên. .. 1 1.1. Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 1 1.2. Chứ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.