/ 12

Học thuyết chính danh của nho giáo và ý nghĩa của nó

Upload: PoZua.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4979|Tải về: 16|Cấp: Đại học

nho giáo của khổng tử được du nhập vào việt nam từ thời bắc thuộc và ảnh hưởng của nó vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. cùng với phật giáo, lão giáo, nho giáo của không tử đã tác động, chi phối nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, luân lý ). không phải ngẫu nhiên mà một số nhà khoa học được giải thưởng noben đã cho rằng, nhân loại muốn tồn tại được trong thế kỷ xxi, cần phải tìm học triết lý của khổng tử. còn học giả william james durant, trong cuốn “the story of civilisation” đã nhận xét: càng hiểu biết về nho giáo và người sáng lập ra nho giáo là khổng tử, chúng ta càng ngạc nhiên khi thấy những lời giáo huấn của ông rất ít bị lỗi thời trước những tiến bộ như vũ bão của khoa học...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.