/ 12

Học thuyết chính danh của nho giáo và ý nghĩa của nó

Upload: PoZua.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 6012|Tải về: 37|Cấp: Đại học

nho giáo của khổng tử được du nhập vào việt nam từ thời bắc thuộc và ảnh hưởng của nó vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. cùng với phật giáo, lão giáo, nho giáo của không tử đã tác động, chi phối nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, luân lý ). không phải

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]