Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hướng dẫn học sinh lớp 5 lập dàn ý và viết đoạn văn tả cảnh

Cấp:Đại học|Lượt xem:6550|Tải về:3|Số trang:28 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

phần thứ nhất: đặt vấn đề việc dạy tập làm văn ở tiểu học góp phần rèn lyện cho học sinh năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện cho các em giao tiếp trong

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.