Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hướng dẫn học sinh phát hiện, cảm nhận và phân tích mạch cảm xúc trữ tình khi dạy học thơ trữ tình hiện đại Việt Nam ở trường trung học cơ sở

Cấp:Đại học|Lượt xem:1606|Tải về:13|Số trang:149 | Ngày upload:17/07/2012

phần mở đầu i. lý do chọn đề tài 1. văn học nghệ thuật nói chung và thơ trữ tình nói riêng, từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.