/ 39

Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

Upload: DalaMi.dokovn|Ngày: 28/11/2011|Lượt xem: 457|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mở đầu đất nước ta đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất lương thực chủ yếu là cây lúa nước mà một số hoa màu khác nhưng phân tán. bên cạnh đó, nề kinh tế của nước ta còn gặp nhiều khó khăn, chưa có đượcnề tảng để tạo đà phất triển. đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi năm 1986 đã mở ra cho n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]