Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kế hoạch giảng dạy phân môn lịch sử mĩ thuật việt nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:874|Tải về:1|Số trang:15 | Ngày upload:16/07/2012

kế hoạch giảng dạy phân môn lịch sử mĩ thuật việt nam bài 6: tranh dân gian việt nam (2 tiết) a. mục tiêu - sv nắm được nguồn gốc của tranh dân gian, hiểu được

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.