Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

kế hoạch marketing của Unilever trên thị trường Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:2651|Tải về:11|Số trang:26 | Ngày upload:04/12/2011

mục lục mục lục 1 lời mở đầu 2 chương1:kế hoạch marketing của unilever việt nam 4 1.1.giới thiệu chung về công ty unilever việt nam 4 1.2.một số hoạt động marke

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.