/ 26

kế hoạch marketing của Unilever trên thị trường Việt Nam

Upload: MapUMeo.dokovn|Ngày: 01/03/2012|Lượt xem: 2534|Tải về: 9|Cấp: Đại học

mục lục mục lục 1 lời mở đầu 2 chương1:kế hoạch marketing của unilever việt nam 4 1.1.giới thiệu chung về công ty unilever việt nam 4 1.2.một số hoạt động marketing của unilever việt nam 4 1.3.những kết quả đạt được của unilever việt nam nhờ hoạt động marketing 8 chương2:phân tích kế hoạch marketing

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]