/ 101

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Upload: ThuMaiMeo.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 4671|Tải về: 18|Cấp: Đại học

lời mở đầu để tồn tại và phát triển, con người cần phải tiến hành sản xuất hoạt động sản xuất là hoạt động tự giác, có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm có ých phục vụ mình. con người khi tiến hành làm bất cứ việc gì cũng muốn đạt hiệu quả cao, nghĩa là với chi phí tối thiểu phải đem lại lợi ých tối đa. để đạt được điều đó, quá trình sản xuất cần phải được định hướng và tổ chức thực hiện theo những hướng đã định. từ đó xuất hiện nhu cầu tất yếu phải thực hiện chức năng quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, hội đồng nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.