/ 77

Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Chính Thành

Upload: TuanTheNguyen.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2828|Tải về: 7|Cấp: Đại học

`mục lục lời mở đầu 1 phần i: đặc điểm chung của công ty tnhh sản xuất và thương mại chính thành 3 1.quá trình hình thành và phát triển của công ty 3 2.những đặc điểm về sản xuất kinh doanh của công ty 3 3.cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 4 4. tổ chức công tác kế toán của công ty: 7 phần ii: cơ sở lý luận công kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 9 i - khái niệm đặc điểm, vị trí vai trò của nguyên liệu vật liệu, công cụ dụn cụ 9 1. khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu: 9 2. vị trí và vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất: 11 3. yêu cầu quản lý vật liệu: 11 4. nhiệm vụ của kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất: 12 ii - phân loại và đánh giá vật...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.