/ 77

Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Chính Thành

Upload: TuanTheNguyen.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 3111|Tải về: 9|Cấp: Đại học

`mục lục lời mở đầu 1 phần i: đặc điểm chung của công ty tnhh sản xuất và thương mại chính thành 3 1.quá trình hình thành và phát triển của công ty 3 2.những đặc điểm về sản xuất kinh doanh của công ty 3 3.cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 4 4. tổ chức công tác kế toán của công ty: 7 phần ii: cơ sở lý l

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]