Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kế toán nguyên vật liệu- công cụ, dụng cụ tại công ty TNHH Thiện Mỹ Vĩnh Phúc

Cấp:Đại học|Lượt xem:190|Tải về:0|Số trang:73 | Ngày upload:15/11/2013

Vấn đề cấp bách đặt ra cho các doanh nghiệp là làm sao để tiến hành sản xuất kinh doanh cho tốt, tránh lãng phí, nhầm lẫn và những rủi ro

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.