/ 90

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp 24 – Công ty xây dựng công nghiệp nhẹ số 1

Upload: DungNguyen.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 418|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong nền kinh tế thị trưòng, mục đích kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp sản xuất đều là tối đa hoá lợi nhuận, hay nói cách khác, nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là không ngừng nâng cao hiệu quả và mở rộng sản xuất kinh doanh. vì vậy, việc phấn đấu không ngừng tiết kiệm

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]