Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam

lời mở đầu kế toán là một công cụ rất quan trọng trong công tác tính thuế và kiểm tra thuế đối với nhà nước. đặc biệt là với thuế gtgt, kế toán đã trở thành một

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:786|Tải về:3|Số trang:35

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: