Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:904|Tải về:3|Số trang:35 | Ngày upload:04/03/2012

lời mở đầu kế toán là một công cụ rất quan trọng trong công tác tính thuế và kiểm tra thuế đối với nhà nước. đặc biệt là với thuế gtgt, kế toán đã trở thành một

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.