/ 35

Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam

Upload: ThuHaLe.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 899|Tải về: 3|Cấp: Đại học

lời mở đầu kế toán là một công cụ rất quan trọng trong công tác tính thuế và kiểm tra thuế đối với nhà nước. đặc biệt là với thuế gtgt, kế toán đã trở thành một công cụ không thể thiếu cho việc thu thuế của cơ quan thuế. việc xác định số thuế đầu ra, đầu vào, thuế phải nép, đều phải dùa trên số liệu thực tế được phản ánh qua hoạt động kế toán. chính vì vậy, nếu các doanh nghiệp không tổ chức tốt công tác kế toán theo quy định thì sẽ rất khó khăn cho việc thực hiện luật thuế gtgt. việc thực hiện luật thuế gtgt ở nước ta nhằm mục tiêu là hình thành cơ chế thuế phù hợp với quá trình tham gia, hội nhập và mở rộng quan hệ kinh tế thương mại giữa việt nam với các nước khác trên thế giới. nhất là khi chóng ta thực...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.