/ 35

Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam

Upload: ThuHaLe.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1126|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lời mở đầu kế toán là một công cụ rất quan trọng trong công tác tính thuế và kiểm tra thuế đối với nhà nước. đặc biệt là với thuế gtgt, kế toán đã trở thành một công cụ không thể thiếu cho việc thu thuế của cơ quan thuế. việc xác định số thuế đầu ra, đầu vào, thuế phải nép, đều phải dùa trên số liệu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]