/ 90

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Upload: BunCha.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 564|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời nói đầu thực tập theo từ điển tiếng việt có nghĩa là: tập làm trong thực tế để vận dụng và củng cố kiến thức lý thuyết, trau dồi thêm vể nghiệp vụ. trong quá trình đi thực tập sinh viên được mang kiến thức đã được học ở trường áp dụng vào thực tế, để tăng thêm kinh nghiệm cho bản thân bằng cách học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước tại đơn vị thực tập. trong thời gian thực tập công ty tnhh công nghệ mạng nhỏ, em đã có điều kiện được tìm hiểu tổ chức bộ máy kế toán cũng như những phương pháp hạch toán của công ty, đặc biệt là đi sâu vào nghiên cứu vấn đề kế toán tiền lương, và các khoản trích theo lương. trong cơ chế thị trường với sự hoạt động của thị trường sức lao động còn gọi là thị trường lao động. sức lao...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.