Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Cấp:Đại học|Lượt xem:580|Tải về:2|Số trang:90 | Ngày upload:19/03/2012

lời nói đầu thực tập theo từ điển tiếng việt có nghĩa là: tập làm trong thực tế để vận dụng và củng cố kiến thức lý thuyết, trau dồi thêm vể nghiệp vụ. trong qu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.