Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Cấp:Đại học|Lượt xem:4429|Tải về:33|Số trang:74 | Ngày upload:17/07/2012

đề cương sơ bộ lời mở đầu phần 1: lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp 1.1. đặc điểm, vai trò, vị trí của

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.