/ 74

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Upload: DinhDuc.dokovn|Ngày: 17/07/2012|Lượt xem: 4413|Tải về: 33|Cấp: Đại học

đề cương sơ bộ lời mở đầu phần 1: lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp 1.1. đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp 1.1.1 bản chất và chức năng của tiền lương 1.1.2. vai trò và ý nghĩa của tiền lương 1.1.2.1. vai trò của tiền lương 1.1.2.2. ý nghĩa của tiền lương 1.1.3. các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 1.2. các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 1.2.1. hình thức tiền lương theo thời gian 1.2.2. hình thức tiền lương theo sản phẩm 1.2.2.1. theo sản phẩm trực tiếp 1.2.2.1. theo sản phẩm trực tiếp 1.2.2.3. theo khối lượng công việc 1.2.3. các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương 1.3. quỹ tiền lương, quỹ bhxh, quỹ bhyt và kpcđ 1.3.1. quỹ tiền lương 1.3.2. quỹ bảo hiểm xã hội 1.3.3. quỹ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.