/ 59

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 1

Upload: MatBuon.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 1160|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục danh mục ký hiệu viết tắt cp: cổ phần dn: doanh nghiệp ts: tài sản bhxh: bảo hiểm xã hội bhyt: bảo hiểm y tế bhtn: bảo hiểm thất nghiệp kpcđ: kinh phí công đoàn btc: bộ tài chính danh mục sơ đồ, bảng biểu lời mở đầu lao động là hoạt động quan trọng nhâ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]