/ 59

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 1

Upload: MatBuon.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 1043|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục danh mục ký hiệu viết tắt cp: cổ phần dn: doanh nghiệp ts: tài sản bhxh: bảo hiểm xã hội bhyt: bảo hiểm y tế bhtn: bảo hiểm thất nghiệp kpcđ: kinh phí công đoàn btc: bộ tài chính danh mục sơ đồ, bảng biểu lời mở đầu lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo cho sự phồn vinh của mọi quốc gia. tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để người lao động có thể tái sản xuất sức lao động hoặc thực hiện tích lũy nếu còn dư. do đó, người lao động chỉ phát huy hết năng lực khi sức lao động họ bỏ ra được đền bù thích...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.