Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 1

mục lục danh mục ký hiệu viết tắt cp: cổ phần dn: doanh nghiệp ts: tài sản bhxh: bảo hiểm xã hội bhyt: bảo hiểm y tế bhtn: bảo hiểm thất n

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:840|Tải về:2|Số trang:60

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Thương Mại

Ngày tạo: