Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Linh Sơn.

Cấp:Đại học|Lượt xem:251|Tải về:2|Số trang:63 | Ngày upload:23/02/2013

mở đầu đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước theo định hướng xhc

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.