/ 65

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH xây dựng, thương mại & dược phẩm Thiên Phát

Upload: CuongCao.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2230|Tải về: 9|Cấp: Đại học

lời nói đầu việc chuyển nền kinh tế nước ta sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là một xu hướng tất yếu, bao gồm việc mở rộng quan hệ hàng hoá tiền tệ và quan hệ thị trường với những qui luật khắt khe của nền kinh tế thị trường ngày càng chi phối mạnh mẽ hoạt động của các doanh nghiệp nói chu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]