/ 65

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH xây dựng, thương mại & dược phẩm Thiên Phát

Upload: CuongCao.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2102|Tải về: 9|Cấp: Đại học

lời nói đầu việc chuyển nền kinh tế nước ta sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là một xu hướng tất yếu, bao gồm việc mở rộng quan hệ hàng hoá tiền tệ và quan hệ thị trường với những qui luật khắt khe của nền kinh tế thị trường ngày càng chi phối mạnh mẽ hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. trong cơ chế thị trường đầu sôi động ấy các doanh nghiệp đang phải đối mặt với không ít những khó khăn và nhiệm vụ của nhà kinh doanh là tập trung mọi trí lực vào những yếu tố quyết định đến sự tồn taị và phát triển của doanh nghiệp. chính trong điều kiện mới đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng vươn lên để tự khẳng định vớ trớ của mỡnh trờn thương trường. đối với doanh nghiệp thương mại thì hoạt động...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.