/ 87

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Upload: DaiGiaNgheo.dokovn|Ngày: 23/02/2013|Lượt xem: 2036|Tải về: 28|Cấp: Đại học

lời mở đầu việt nam đang trên đà phát triển về kinh tế, nhu cầu con người ngày càng nâng cao, nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn. một trong những mặt hàng không thể thiếu được trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong đời sống xã hội nói riêng đó là giấy - một trong 7 mặt hàng chiến lược của nền kinh tế do chính phủ trực tiếp quản lý. tổng công ty giấy việt nam thực hiện mục tiêu chiến lược lâu dài, nhằm đáp ứng tiêu thụ trong nước, cạnh tranh trên thị trường quốc tế, tăng cường sức mạnh kinh tế kỹ thuật góp phần chủ trương công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước có được tiềm lực thực hiện nhiệm vụ then chốt do đảng và chính phủ giao cho. muốn đạt được nh­ vậy thì hạch toán kế toán là một nhiệm vụ quan trọng cho việc quản...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.