Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Nhung Hồng

Cấp:Đại học|Lượt xem:310|Tải về:0|Số trang:61 | Ngày upload:15/11/2013

Kế toán xác định kết quả kinh doanh là 1 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh. Đồng thời nó còn là 1 công cụ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.