/ 35

Kế toán xác định KQKD tại Công Ty Cổ Phần Hoá Dầu Quân Đội

Upload: HiepNguyen.dokovn|Ngày: 23/02/2013|Lượt xem: 1162|Tải về: 2|Cấp: Đại học

" kế toán xác định kqkd tại công ty cổ phần hoá dầu quân đội" mục lục chương 1: tổng quan nghiên cứu đề tài kế toán xác định kết quả kinh doanh 3 1.1.tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 3 1.2.đối tượng nghiên cứu 4 1.3.mục tiêu nghiên cứu 4 1.4.phạm vi nghiên cứu 4 1.5 một số khái niệm và phân định

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]