/ 49

Kết hợp các loại hình dịch vụ trong phát triển du lịch ở nước ta.

Upload: QuocVuong.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1713|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời mở đầu sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người luôn gắn liền với quá trình sản xuất ra của cải vật chất. cùng với quá trình lao động sáng tạo ra của cải vật chất phục vụ cho đời sống hàng ngày thì nhu cầu về nghỉ ngơi giải trí cũng là một nhu cầu không thể thiếu. đời sống vật chất và đời sống tinh thần của con người ngày càng được nâng cao. lúc này nhu cầu về nghỉ ngơi giải trí của con người cũng được nâng lên ở tầm cao hơn đó là nhu cầu du lịch. thông qua du lịch, con người có thể giữ gìn, hồi phục sức khoẻ và tăng cường sức sống. trong chõng mực nào đó, du lịch có tác dụng hạn chế bệnh tật, kéo dài tuổi thọ và khả năng lao động của con người. thông qua hoạt động du lịch, đông đảo quần...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.