/ 49

Kết hợp các loại hình dịch vụ trong phát triển du lịch ở nước ta.

Upload: QuocVuong.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 2011|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lời mở đầu sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người luôn gắn liền với quá trình sản xuất ra của cải vật chất. cùng với quá trình lao động sáng tạo ra của cải vật chất phục vụ cho đời sống hàng ngày thì nhu cầu về nghỉ ngơi giải trí cũng là một nhu cầu không thể thiếu. đời sống vật chất và đời

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]