/ 8

Khái niệm, bản chất, đặc trưng của thỏa ước lao động tập thể

Upload: HuynhVietBang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1141|Tải về: 8|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

trước đây, trong pháp luật lao động việt nam gọi thỏa ước lao động tập thể là “hợp đồng tập thể” với nội dung và phạm vi áp dụng chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước. theo quy định của pháp luật hiện hành tại điều 44 bộ luật lao động thì “thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.”xét về thực chất thỏa ước lao động tập thể là những quy định nội bộ của doanh nghiệp, trong đó bao gồm những thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động. .thỏa ước lao động tập thể là một sự tiến bộ xã...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.