Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Khái niệm, bản chất, đặc trưng của thỏa ước lao động tập thể

trước đây, trong pháp luật lao động việt nam gọi thỏa ước lao động tập thể là “hợp đồng tập thể” với nội dung và phạm vi áp dụng chủ yếu trong doanh nghiệp nhà

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:968|Tải về:8|Số trang:8

Thông tin tài liệu

Cấp:

Chuyên mục:

Ngày tạo: