/ 32

Khái niệm , phân loại và vai trò của kinh doanh nhập khẩu đối với nền kiNh tế quốc dân.

Upload: NamIem.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 6111|Tải về: 17|Cấp: Đại học

lý luận chung về kinh doanh xuất nhập khẩu i. khái niệm , phân loại và vai trò của kinh doanh nhập khẩu đối với nền kinh tế quốc dân. 1.khái niệm về hoạt động nhập khẩu . kh¸i niöm vò ho¹t (r)éng nhëp khèu . ngày nay trong xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, mỗi quốc gia trên hành tinh chóng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]