Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Khái niệm , phân loại và vai trò của kinh doanh nhập khẩu đối với nền kiNh tế quốc dân.

lý luận chung về kinh doanh xuất nhập khẩu i. khái niệm , phân loại và vai trò của kinh doanh nhập khẩu đối với nền kinh tế quốc dân. 1.khái niệm về hoạt động n

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:4960|Tải về:13|Số trang:32

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: