/ 16

Khái niệm về lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Upload: DoveCu.dokovn|Ngày: 13/05/2012|Lượt xem: 1004|Tải về: 0|Cấp: Đại học

a. lời nói đầu quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuêt đều có ảnh hưởng rất lớn tơí nền kinh tế.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]