/ 24

Khái quát hệ thống các chính sách xã hội ở Việt Nam. Phân thích các chính sách giáo dục đào tạo. Nêu thành tựu và hạn chế của các chính sách giáo dục thời kỳ đổi mới đến nay và đề xuất giải pháp cho các hạn chế đó.

Upload: TramHuynh.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 10451|Tải về: 25|Cấp: Đại học

bài thảo luận đề bài: khái quát hệ thống các chính sách xã hội ở việt nam. phân thích các chính sách giáo dục đào tạo. nêu thành tựu và hạn chế của các chính sách giáo dục thời kỳ đổi mới đến nay và đề xuất giải pháp cho các hạn chế đó. bài làm i. khái quát các chính sách giáo dục ở viêt nam 1 .khái quát chính sách xã hội ở việt nam chính sách xã hội là bộ phận cấu thành chính sách chính của một chính quyền nhà nước hướng tới lĩnh vực xã hội nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến cuộc sống con người, đến lợi ích của các nhóm con người, đến lợi ích của các nhóm con người, các giai cấp ... trong xã hội. nó góp phần điều chỉnh các quan hệ xã hội cho phù hợp với mục tiêu của giai cấp, chính đảng cầm quyền....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.