Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Khai thác giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh trong phát triển du lịch

Cấp:Đại học|Lượt xem:793|Tải về:14|Số trang:101 | Ngày upload:11/08/2012

a. phần mở đầu [*]lý do chọn đề tài:nếu người pháp tự hào về thủ đô pari hoa lệ, người trung hoa tự hào về dòng trường giang cuồn cuộn sóng dâng, thì tại sao ng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.