/ 92

Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình

Upload: ChisaCoca.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1600|Tải về: 3|Cấp: Đại học

mở đầu trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, nhà nước cùng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã và đang đầu tư xây dựng rất nhiều công trình lớn có quy mô hiện đại như: nhà máy xi măng, các công trình nhà cao tầng, nhà máy thuỷ điện, các công trình cầu để thi công được các công trình này đều phải tiến hành công tác trắc địa. một trong những công tác quan trọng được tiến hành ngay từ khi đặt nền móng công trình và được thực hiện trong suốt quá trình khai thác sử dụng và vận hành công trình đó chính là công tác quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình. các kết quả quan trắc biến dạng cho phép đánh giá mức độ ổn định và an toàn của công trình giúp cho người chủ quản có kế hoạch...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.