Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Khảo sát qui trình sản xuất một số sản phẩm tôm đông lạnh tại công ty TNHH thực phẩm Amanda. Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng và tận dụng phế liệu

Cấp:Đại học|Lượt xem:1431|Tải về:11|Số trang:100 | Ngày upload:03/09/2013

Đảm bảo chất lượng thủy sản đã trở thành nhân tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp cũng như một quốc gia. Chất lượng thực ph

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.