Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất mì Lẩu tôm chua cay tại Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu Á.Khu công nghiệp Tiên Sơn – Từ Sơn – Bắc Ninh

Cấp:Đại học|Lượt xem:1286|Tải về:3|Số trang:57 | Ngày upload:28/01/2013

trường đại học nông nghiệp hà nội khoa công nghệ thực phẩm -------------o0o------------- báo cáo tốt nghiệp đại học đề tài: "khảo sát quy trình công nghệ sản xu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.