/ 34

Khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVIII

Upload: NinhThuyDung.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 2021|Tải về: 6|Cấp: Đại học

a. mở đầu 1. lý do chọn đề tài khởi nghĩa nông dân là đề tài không mới trong nghiên cứu lịch sử phần việt nam cổ- trung đại nhưng đây cũng là đề tài không bao giê cũ bởi nú cú đóng góp rất lớn vào tiến trình phát triển của dõn tộc. nói đến lịch sử dõn tộc, bên cạnh các cuộc đấu tranh chống giặc ngoạ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]