Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Khởi sự doanh nghiệp thành lập khu vui chơi giải trí

Cấp:Đại học|Lượt xem:1595|Tải về:11|Số trang:45 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế việt nam hiện nay ta thấy nhu cầu của con người ngày càng được cải thiện nâng cao, họ không chỉ cần ăn ngon, mặc đẹp

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.