Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kiểm định các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến lạm phát và cán cân thương mại

Cấp:Đại học|Lượt xem:2094|Tải về:28|Số trang:181 | Ngày upload:11/08/2012

mục lục phần mở đầu . 1 chương 1: cơ sở lý thuyết . 1 1.1. khái niệm tỷ giá hối đoái . 4 1.2 các

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.