Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Kiểm định các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến lạm phát và cán cân thương mại

mục lục phần mở đầu . 1 chương 1: cơ sở lý thuyết . 1 1.1. khái niệm tỷ giá hối đoái . 4 1.2 các

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1667|Tải về:26|Số trang:181

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: