/ 181

Kiểm định các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến lạm phát và cán cân thương mại

Upload: TranVanCuong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2580|Tải về: 40|Cấp: Đại học

mục lục phần mở đầu . 1 chương 1: cơ sở lý thuyết . 1 1.1. khái niệm tỷ giá hối đoái . 4 1.2 các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái trong ngắn, trung và dài hạn . 4 1.2.1 các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đo

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]