Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi tố - điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát

mục lục của luận văn trang mở đầu 1 chương 1: một số vấn đề lý luận về giai đoạn khởi tè - điều tra và hoạt động kiểm sát khởi tè - điều tra trong tố tụng hình

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:501|Tải về:9|Số trang:13

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh

Ngày tạo: