/ 13

Kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi tố - điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát

Upload: VanbicquyVan.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 576|Tải về: 9|Cấp: Đại học

mục lục của luận văn trang mở đầu 1 chương 1: một số vấn đề lý luận về giai đoạn khởi tè - điều tra và hoạt động kiểm sát khởi tè - điều tra trong tố tụng hình sự 5 1.1. khái niệm, đặc điểm của giai đoạn khởi tố và giai đoạn điều tra vụ án hình sự 6 1.2. kiểm sát các hoạt động tư pháp trong khởi tè - điều tra vụ án hình sự 12 1.3. mối quan hệ giữa cơ quan điểu tra và viện kiểm sát trong khởi tố, điều tra vụ án hình sự 29 1.4. tổ chức thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong khởi tố, điểm tra vụ án hình sự 35 chương 2: pháp luật về kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi tè - điều tra các vụ án hình sự 40 2.1. kiểm sát giai đoạn khởi tố 40 2.2....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.