/ 132

Kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi tố - điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát

Upload: MaiAnhBui.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 318|Tải về: 5|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài cải cách tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong đó có viện kiểm sát (vks) là một đòi hỏi có tính cấp bách của đảng, nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ ix đã chỉ rõ: "viện kiểm sát nhân dân tập trung làm tốt chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp", yêu cầu trên đã được thể chế hóa trong hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) và luật tổ chức vks năm 2002. kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi tè - điều tra vụ án hình sự thể hiện chức năng của vks, bảo đảm hoạt động khởi tè - điều tra đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.