Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước cùng cấp thông qua hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Cấp:Đại học|Lượt xem:2075|Tải về:0|Số trang:13 | Ngày upload:29/11/2011

học viện hành chính quốc gia khoa nhà nước và pháp luật tiểu luận kiểm soát đối với hoạt động hành ch ính nhà nước cùng cấp thông qua hoạt động giám sát của hội

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.