/ 13

kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước cùng cấp thông qua hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Upload: BuiDucNang.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 2468|Tải về: 0|Cấp: Đại học

học viện hành chính quốc gia khoa nhà nước và pháp luật tiểu luận kiểm soát đối với hoạt động hành ch ính nhà nước cùng cấp thông qua hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân cấp tỉnh nguyễn th ị hồng oanh l ớp cao h ọc 12b h à n ội - 2008 học viện hành chính quốc gia khoa nhà nước và pháp luật ti ể

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]