/ 89

kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Upload: KhangVoLam.dokovn|Ngày: 06/12/2011|Lượt xem: 2188|Tải về: 4|Cấp: Đại học

danh mục các chữ viết tắt chữ viết tắt nghĩa tiếng anh nghĩa tiếng việt wto world trade organization tổ chức thương mại thế giới as audit services dịch vụ kiểm toán fas finance advisory services dịch vụ tư vấn tài chính ers enterprise risk services dịch vụ kiểm soát rủi ro doanh nghiệp tas tax advis

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]