/ 89

kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Upload: KhangVoLam.dokovn|Ngày: 06/12/2011|Lượt xem: 1807|Tải về: 2|Cấp: Đại học

danh mục các chữ viết tắt chữ viết tắt nghĩa tiếng anh nghĩa tiếng việt wto world trade organization tổ chức thương mại thế giới as audit services dịch vụ kiểm toán fas finance advisory services dịch vụ tư vấn tài chính ers enterprise risk services dịch vụ kiểm soát rủi ro doanh nghiệp tas tax advisory services dịch vụ tư vấn thuế pms practice management system hệ thống quản lý công việc pma performance management approach hệ thống đánh giá kết quả hoạt động as / 2 audit system / 2 phần mềm kiểm toán as2 crm customer relationship management quản lí quan hệ khách hàng usd united state dollar đô la mĩ vnđ vietnamese dong đồng việt nam danh mục bảng biểu sơ đồ sơ đồ 1.2: sơ đồ hệ thống tổ chức. 8 sơ đồ 2.2: sơ đồ các level 10 bảng biểu bảng 1.1: doanh thu 13 bảng 1.2: cơ cấu vốn góp 14 lời mở...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.