Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH Và CÁC YẾU Tố LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE II ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI PHÒNG KHÁM, BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG, NĂM 2012

bộ y tế trường đại học y tế công cộng ************************** kiến thức, thực hành và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở bönh nhân đái tháo đường

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:551|Tải về:5|Số trang:113

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: