Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH Và CÁC YẾU Tố LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE II ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI PHÒNG KHÁM, BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG, NĂM 2012

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:838|Tải về:6|Số trang:147 | Ngày upload:28/01/2013

bộ y tế trường đại học y tế công cộng ************************** kiến thức, thực hành và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở bönh nhân đái tháo đường

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.