/ 18

Kinh nghiệm vận dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp của một số nước và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Upload: MinhphuongHuynh.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 229|Tải về: 4|Cấp: Đại học

kinh nghiệm vận dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp của một số nước và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam khoa học công nghệ (kh-cn) đã và đang là động lực thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp nước ta theo hướng chuyển từ nền nông nghiệp lạc hậu mang nặng tính tự cấp tự túc sang nền nông nghiệp hàng hóa phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững. để định hướng và nâng cao hiệu quả vận dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, cùng với việc phát huy tính chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ kh-cn nông nghiệp và người sản xuất trong nước cần tiếp thu và vận dụng tốt những kinh nghiệm của các nước trong việc đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. trong chuyên đề này tác giả tập trung...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.