Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kinh nghiệm vận dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp của một số nước và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:228|Tải về:4|Số trang:18 | Ngày upload:15/10/2012

kinh nghiệm vận dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp của một số nước và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam khoa học công nghệ (kh-cn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.