Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Kinh nghiệm vận dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp của một số nước và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

kinh nghiệm vận dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp của một số nước và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam khoa học công nghệ (kh-cn

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:175|Tải về:4|Số trang:18

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: