/ 54

Kinh tế hộ gia đình

Upload: RoronoaZoro.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 3315|Tải về: 7|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 3 i. kinh tế hộ trong quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn nước ta hiện nay 4 1. các khái niệm 4 2. cơ sở sản xuất kinh tế vac 4 3. vai trò kinh tế hộ, mô hình sản xuất kinh tế vac 5 4. đặc điểm của kinh tế hộ gia đình và vac 7 ii. năng lực kinh doanh của hộ gia đình theo mô hình vac 9 1. khái niệm năng lực kinh doanh và nâng cao năng lực kinh doanh của hộ 9 2. các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực kinh doanh của hộ gia đình làm vac 9 3. cách thức tiến hành xây dựng mô hình vac 23 iii. thực trạng năng lực kinh doanh của hộ theo mô hình vac 24 1.những kết quả đã đạt được 24 2. thách thức đặt ra đối với việc nâng cao năng lực kinh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.