Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Kinh tế hộ gia đình

mục lục lời mở đầu 3 i. kinh tế hộ trong quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn nước ta hiện nay 4 1. các khái niệm 4 2. cơ sở sản xuất kinh tế vac 4 3.

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2964|Tải về:7|Số trang:54

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: