Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kinh tế hộ gia đình

Cấp:Đại học|Lượt xem:3326|Tải về:7|Số trang:54 | Ngày upload:03/03/2012

mục lục lời mở đầu 3 i. kinh tế hộ trong quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn nước ta hiện nay 4 1. các khái niệm 4 2. cơ sở sản xuất kinh tế vac 4 3.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.