/ 28

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Upload: VuLinhNguyen.dokovn|Ngày: 29/03/2012|Lượt xem: 185|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu nước ta hiện nay đang ở trong giai đoạn đầu cho sự cất cánh của nền kinh tế. lùa chọn con đường mô hình kinh tế để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá,hiện đại hoá, định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề không hề đơn giản. nước ta còn có nhiều hạn chế trong quản lý nhà nước nói chung và trong cơ chế chính sách nói riêng. việc nhận thức đúng về vai trò, nhiệm vụ của nhà nước trong nền kinh tế thị trường phải là việc đầu tiên. nghiên cứu vai trò kinh tế nhà nước là việc cần thiết và quan trọng. nội dung chính của đề tài gồm có 4 phần: phần 1 - quan niệm về kinh tế nhà nước phần 2 - vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước phần 3 - đặc trưng kinh tế thị trường theo...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.