/ 28

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Upload: VuLinhNguyen.dokovn|Ngày: 29/03/2012|Lượt xem: 243|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu nước ta hiện nay đang ở trong giai đoạn đầu cho sự cất cánh của nền kinh tế. lùa chọn con đường mô hình kinh tế để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá,hiện đại hoá, định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề không hề đơn giản. nước ta còn có nhiều hạn chế trong quản

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]