Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Kỹ năng giao tiếp của nhà lãnh đạo,quản lý Việt Nam hiện nay

mục lục a.phần mở đầu 1.tính cấp thiết 2.mục đích và nhiệm vụ của đề tài 2.1.mục đích của đề tài 2.2.nhiệm vụ của đề tài 3.tình hình nghiên cứu 4.phương pháp ng

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2016|Tải về:29|Số trang:24

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Văn hóa Hà Nội

Ngày tạo: