/ 24

Kỹ năng giao tiếp của nhà lãnh đạo,quản lý Việt Nam hiện nay

Upload: DiaxoiBap.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 2759|Tải về: 35|Cấp: Đại học

mục lục a.phần mở đầu 1.tính cấp thiết 2.mục đích và nhiệm vụ của đề tài 2.1.mục đích của đề tài 2.2.nhiệm vụ của đề tài 3.tình hình nghiên cứu 4.phương pháp nghiên cứu 5.đối tượng nghiên cứu b.phần nội dung chương i: một số vấn đề lý luận chung về kỹ năng giao tiếp 1.1. khái niệm kỹ năng giao tiếp

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]