Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kỹ năng giao tiếp của nhà lãnh đạo,quản lý Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:2373|Tải về:31|Số trang:24 | Ngày upload:19/03/2012

mục lục a.phần mở đầu 1.tính cấp thiết 2.mục đích và nhiệm vụ của đề tài 2.1.mục đích của đề tài 2.2.nhiệm vụ của đề tài 3.tình hình nghiên cứu 4.phương pháp ng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.