Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Là tính chất trao đổi ion, tính chất hấp phụ và tính chất xúc tác

Cấp:Đại học|Lượt xem:384|Tải về:1|Số trang:61 | Ngày upload:16/07/2012

mở đầu trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển và yêu cầu của con người ngày càng cao, thì việc nghiên cứu tìm ra các vật liệu mới có khả năng ứng dụng rộng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.